Browsing Tags

ssl

Problem med förnyelse av Let’s Encrypt certifikat

Fick varning om att mitt certifikat från Let’s Encrypt höll på att gå ut. Det visade sig att befintligt cronjob för att förnya certifikatet inte fungerade. Minns inte exakt hur jag satt upp det...

Using Let’s Encrypt SSL certificates with your WordPress instance in Amazon Lightsail

Instruktioner för Let’s Encrypt SSL certificates för WordPress på Lightsail instans. https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/en_us/articles/amazon-lightsail-using-lets-encrypt-certificates-with-wordpress

Slå på SSL

För att säkra upp webbservern aktiverade jag SSL enligt den här guiden: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-debian-9 Det fungerade bra. Enkel anvisning.