Lightsail Management Console

Hittas på följande adress: https://lightsail.aws.amazon.com/ls/webapp/home/instances

Lightsail public IP

Public static IP address 3.120.110.227

Ansluta med SSH till Lightsail

För att ansluta med terminalen på Mac kör följande kommando: sudo ssh -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Behörigheter Kommandot förutsätter att .pem-filen finns i hemkatalogen och har rätta behörigheter. Se nedan: sudo chmod 600 LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem