Problem med förnyelse av Let’s Encrypt certifikat

Fick varning om att mitt certifikat från Let’s Encrypt höll på att gå ut. Det visade sig att befintligt cronjob för att förnya certifikatet inte fungerade. Minns inte exakt hur jag satt upp det...

Amazon Lightsail – Uppgradera Instance

Jag har ibland tyckt att min Amazon Lightsail server blivit seg vid vissa tillfällen. Så här uppgraderar du till större Instance.

Using Let’s Encrypt SSL certificates with your WordPress instance in Amazon Lightsail

Instruktioner för Let’s Encrypt SSL certificates för WordPress på Lightsail instans. https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/en_us/articles/amazon-lightsail-using-lets-encrypt-certificates-with-wordpress

Starta om Apache (Bitnami)

För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando: sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi. Se även: Start Or Stop Services

Installation av Glances

Föregående inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras först. Det gör du genom att köra kommandot: sudo apt-get install glances Sedan är det bara att starta Glances. Instruktioner...

Status Lightsail

För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot: glances Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.

Använda PhpMyAdmin

För att komma åt PhpMyAdmin på servern börja med att starta en terminal och skriv kommandot: sudo ssh -N -L 8888:127.0.0.1:80 -i LightsailDefaultKey-eu-central-1.pem bitnami@3.120.110.227 Detta för att skapa en SSH-tunnel till servern. Öppna sedan...