SSH utan lösenord – en praktisk grej

SSH utan lösenord? Är det inte osäkert? Det är alltid skönt att förenkla sin vardag och detta gör det inte osäkert alls. I detta fallet att slippa ange lösenord varje gång jag loggar på...

Kontrollera Raspbian version

För att kolla vilken version av Raspbian man kör på sin Raspberry Pi kör kommandot nedan: cat /etc/os-release Vilket resulterar i: PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="9" VERSION="9 (stretch)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"...

The following packages have been kept back

Efter jag körde kommandot: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade Fick jag följande meddelande: The following packages have been kept back: Följt av en lista med paket som inte blivit installerade. För att...

Uppdatera alla installerade paket

Kör först: sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Generally speaking, doing this regularly will keep your installation up to date, in that it will be equivalent to the latest released image available from raspberrypi.org/downloads. However,...

Starta om Apache

Kör följande kommando: sudo service apache2 restart

Kontrollera status på Apache

Kör följande kommando: sudo systemctl status apache2

Omstart Raspbian

Kör kommando: sudo reboot