Uppgradera Python från 2.x till 3.x

Behövde uppgradera Python på Raspberry Pi från version 2.7.13 till Python 3.5.3 och hittade en instruktion för detta. Som vanligt, inte så svårt när man vet hur man ska gå tillväga. Passade också på...

Installera https – certbot

Guide för att installera Certbot och slå på https på apache2. https://pimylifeup.com/raspberry-pi-ssl-lets-encrypt/

Permalinks WordPress

När enbart standardinställningen för permalänkar i WordPress fungerar måste detta utföras: https://stackoverflow.com/questions/23388144/wordpress-apache-permalinks-not-working-404-error

Fel vid uppdatering

Om du får följande fel vid uppdatering och kommandot: sudo apt-get update Läs:4 https://packages.sury.org/php stretch InRelease [6 760 B]                            Fel:4 https://packages.sury.org/php...

Förnya Let’s Encrypt Cert

Se instruktioner här: https://upcloud.com/community/tutorials/install-lets-encrypt-apache/

Slå på SSL

För att säkra upp webbservern aktiverade jag SSL enligt den här guiden: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-a-self-signed-ssl-certificate-for-apache-in-debian-9 Det fungerade bra. Enkel anvisning.

Avinstallerat Nginx

Jag trodde i min enfald att jag använde Nginx som webbserver. Det var helt fel. Jag kör visst med Apache. Ärligt talat förstår jag inte hur det gått till. Men nu har jag lyckats...