PiAware – Kontrollera installerad version

För att kontrollera aktuell version av PiAware kör kommando piaware -v

Min sida på FlightAware

Statistik på FlightAware. https://uk.flightaware.com/adsb/stats/user/hakandahlstrom

Starta om PiAware

För att starta om (eller starta) PiAware. sudo systemctl restart piaware

Status FlightAware

För att kolla status på FlightAware feeden: sudo piaware-status

FlightAware feeder

Installation av FlightAware feeder. Jag följde anvisningarna här: https://vicpimakers.ca/projects/raspberry-pi-projects/a-raspberry-pi-real-time-flight-tracker/ Och sedan gå igenom dessa instruktioner: https://flightaware.com/adsb/piaware/install Sen fick jag justera detta eftersom loggen på FlightAware visade ett fel.   Problemet som verkar kvarstå är...