Det är uppenbarligen så att stundenter inte börjar kl. 07:00

  • Home
  • Photo
  • Det är uppenbarligen så att stundenter inte börjar kl. 07:00
Bredgatan Lund
Bredgatan ligger öde en tidig morgon.

Bredgatan i Lund ligger öde tidigt på morgonen. Inga studenter vakna så här dags.

Tags:

Håkan Dahlström

Owner of the blog. Former photographer. Now working with IT. Living in Malmö, Sweden. Follow me at the sites below.

Leave a Reply