Starta om Apache (Bitnami)

För att starta om Apache på Amazon Lightsail instansen kör följande kommando:

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

Klicka här för instruktioner att starta om Apache på Raspberry Pi.

Se även: Start Or Stop Services

Tags:

Håkan Dahlström

Owner of the blog. Former photographer. Now working with IT. Living in Malmö, Sweden. Follow me at the sites below.

Leave a Reply