Status Lightsail

För att få lite mer överblick över status på Lightsail-instansen kör kommandot:

glances

Då får man upp en överskådlig sida av aktuell status för instansen. Avslutas med att trycka q.

Tags:

Håkan Dahlström

Owner of the blog. Former photographer. Now working with IT. Living in Malmö, Sweden. Follow me at the sites below.

Blog Comments

[…] inlägg nämnde inte att Glances inte är installerat från början och behöver installeras […]

Leave a Reply