Installera PHP XML

I versionsförvirringen av PHP på servern visade det sig att XML för PHP 7.2 saknades eller hade försvunnit. Installerade det på nytt och startade om Apache.

sudo apt-get install php7.2-xml
sudo service apache2 restart

Kör kommandot nedan för att testa XML:

curl -A 'Jetpack by WordPress.com' -d '<methodCall><methodName>demo.sayHello</methodName></methodCall>' https://hakdah.com/xmlrpc.php

Om allt är ok visas texten:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<methodResponse>

  <params>

    <param>

      <value>

      <string>Hello!</string>

      </value>

    </param>

  </params>

</methodResponse>

Tags:

Håkan Dahlström

Owner of the blog. Former photographer. Now working with IT. Living in Malmö, Sweden. Follow me at the sites below.

Leave a Reply